Výzva

logo MV Slovakia

Po úspešnom prvom ročníku v roku 2015 celoslovenskej kampane „10.000 skokov pre zdravie“, sme sa rozhodli v tejto kampani pokračovať aj v roku 2016 a stanovili sme cieľ vyzbierať 100.000 skokov pre zdravie.

V roku 2017 sme zbierali 250.000 skokov cez švihadlo pre zdravie.

Po obrovskom úspechu kampane sme zvýšili cieľ pre rok 2019 na 500.000 skokov pre zdravie.

Kampaň prebiehala v rámci celoeurópskej kampani MOVE WEEK už od roku 2015, ktorú každoročne vyhlasuje ISCA – International sport and culture association. Národným koordinátorom tejto európskej kampani MOVE WEEK  je Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky pod vedením národného koordinátora Dr. Jána Holka, predsedu Asociácie športu pre všetkých Slovenskej rebubliky.

Celoslovenská kampaň a súťaž v roku 2019 bude prebiehať v termíne od  nedele 22. septembra. Vtento deň odštartujeme SKOKY PRE ZDRAVIE v Skalici!  Po úspechu tejto kampane po minulé roky budeme opäť zbierať prostredníctvom skákania cez švihadlo ako výbornou pohybovou aktivitou pre zdravie.

Koordináciu podujatí si MOVE agenti zapojení do kampane určujú vo vlastnej réžii. Vyhodnotenie celoslovenskej úrovni s udelením diplomov vyhlási národný koordinátor kampane spolu so Slovenskou rope skippingovou asociáciou a Asociáciou športu pre všetkých SR.

Registrácia  bude zabezpečovaná prostredníctvom webového portálu slovakia.moveweeek.eu a zaslaním prihlášky emailom na skokyprezdravie@gmail.com

Propagácia bude na web stránkach:

Podrobnejšie pokyny na vyhlásenie, organizáciu a vyhodnotenie 500.000 skokov pre zdravie získate zaslaním mailu na skokyprezdravie@gmail.com alebo na tel.č. 0905790607.