logo MV Slovakia

Po úspešnom prvom ročníku v roku 2015 celoslovenskej kampane „10.000 skokov pre zdravie“, sme sa rozhodli v tejto kampani pokračovať aj v roku 2016 a stanovili sme cieľ vyzbierať 100.000 skokov pre zdravie.

Kampaň prebieha v rámci celoeurópskej kampani MOVE WEEK už od roku 2015, ktorú každoročne vyhlasuje ISCA – International sport and culture association. Národným koordinátorom tejto európskej kampani MOVE WEEK  je Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky pod vedením národného koordinátora Dr. Jána Holka, predsedu Asociácie športu pre všetkých Slovenskej rebubliky.

Kampaň v roku 2018 bude opäť prebiehať počas trvania celoeurópskej kampane MOVE WEEK 2018, a to v termíne od  28. mája do 3. júna 2018!  Po úspechu tejto kampani po minulé roky sme pre štvrtý ročník kampane stanovili cieľ na 500.000 skokov pre zdravie, ktoré budeme zbierať prostredníctvom skákania cez švihadlo ako výbornou pohybovou aktivitou pre zdravie.

Koordináciu podujatí si MOVE agenti zapojení do kampane určujú vo vlastnej réžii. Vyhodnotenie celoslovenskej úrovni s udelením diplomov vyhlási národný koordinátor kampane spolu so Slovenskou rope skippingovou asociáciou a Asociáciou športu pre všetkých SR.

 

Registrácia  bude zabezpečovaná prostredníctvom webového portálu slovakia.moveweeek.eu a zaslaním prihlášky emailom na skokyprezdravie@gmail.com

Propagácia bude na web stránkach:

Podrobnejšie pokyny na vyhlásenie, organizáciu a vyhodnotenie kampane 500.000 skokov pre zdravie získate zaslaním mailu na skokyprezdravie@gmail.com alebo na tel.č. 0905790607.