Rok 2018

Národná kampaň 500.000 skokov pre zdravie prebiehala v rámci celoeurópskej kampani MOVE WEEK 2018 (Týždeň v pohybe) podporujúcej rozvoj športu a fyzických aktivít, ktorú organizovala ISCA – International sport and culture association (Medzinárodná organizácia športu a kultúry). Na Slovensku túto kampaň organizuje Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky, ktorým národným koordinátorom je Dr. Ján Holko, predseda AŠPV.

Národným koordinátorom kampane 500.000 skokov pre zdravie bola Mgr. Pavlína Hadová, ktorá je zároveň autorkou tejto úspešnej kampani na Slovensku.

 

 

V rámci celoslovenskej kampane a súťaže 500.000 skokov pre zdravie sme vďaka našim šikovným MOVE agentom usporiadali celkom 58 podujatí v mestách po celom Slovensku.

 

Výsledky súťaže po skončení kampane:

Celkovo sa za týždeň počas trvania 500.000 skokov pre zdravie naskákalo 555.368 skokov cez švihadlo pre zdravie a zapojili sme  8.351 účastníkov.