Rok 2017

Národná kampaň 250.000 skokov pre zdravie prebiehala v rámci celoeurópskej kampani MOVE WEEK 2017 (Týždeň v pohybe) podporujúcej rozvoj športu a fyzických aktivít, ktorú organizovala ISCA – International sport and culture association (Medzinárodná organizácia športu a kultúry). Na Slovensku túto kampaň organizuje Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky, ktorým národným koordinátorom je Dr. Ján Holko, predseda AŠPV.

Národným koordinátorom kampane 250.000 skokov pre zdravie bola Mgr. Pavlína Hadová, ktorá je zároveň autorkou tejto úspešnej kampani na Slovensku.

 

Do kampane 250.000 skokov pre zdravie sa zapojilo 32 MOVE agentov a spolu sme za týždeň usporiadali 88 podujatí v mestách po celom Slovensku.

 

Výsledky po skončení kampane boli ohromujúce:

Celkovo sa za týždeň počas trvania kampane naskákalo 441.882 skokov cez švihadlo pre zdravie a zapojili sme  6.038 účastníkov.

 

Najviac skokov cez švihadlo zozbierali:

  1. Základná škola Nováky – 29.498 skokov cez švihadlo pre zdravie
  2. Základná škola Gessayova Bratislava- 35.991 skokov cez švihadlo pre zdravie
  3. Základná škola Kupeckého Pezinok – 28.007 skokov cez švihadlo pre zdravie

Gratulujeme!