Rok 2016

Po úspešnom spustení kampane v roku 2015, kedy sme zbierali 10.000 skokov pre zdravie,  sme v roku 2016 zvýšili svoj cieľ na zbieranie 100.000 skokov cez švihadlo pre zdravie.

Počas jedného týždňa sme rozhýbali a rozskákali 2.174 detí, dospelých aj dôchodcov.

Kampaň prebiehala v rámci celoeurópskej kampani MOVE WEEK 2016 (Týždeň v pohybe) podporujúcej rozvoj športu a fyzických aktivít, ktorú organizovala ISCA – International sport and culture association (Medzinárodná organizácia športu a kultúry). Na Slovensku túto kampaň organizuje Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky, ktorým národným koordinátorom je Dr. Ján Holko, predseda AŠPV.

Do kampane 100.000 skokov pre zdravie sa zapojilo 12 MOVE agentov a spolu sme za týždeň usporiadali 33 podujatí v mestách: Bratislava, Pezinok, Považská Bystrica, Považská Teplá, Považské Podhradie, Slopná, Štiavnik, Sološnica, Rohožník, Holíč, Dunajská Lužná a Nováky.

Najviac skokov cez švihadlo zozbierali tieto školy:

  1. Základná škola Nováky – 29.498 skokov cez švihadlo pre zdravie
  2. Základná škola Gessayova Bratislava- 24.817 skokov cez švihadlo pre zdravie
  3. Základná škola Štiavnik – 19.305 skokov cez švihadlo pre zdravie

Výsledky po skončení kampane boli ohromujúce:

Miesto Dňa Počet skokov Počet skokov za mesto
Bratislava 23.5.2016 3254 42607
24.5.2016 6900
25.5.2016 8294
26.5.2016 13737
27.5.2016 4128
28.5.2016 727
29.5.2016 5567
Štiavnik 23.5.2016 7846 19305
24.5.2016 6677
25.5.2016 4782
Považská Teplá 23.5.2016 1839 10930
24.5.2016 2281
25.5.2016 2761
26.5.2016 4049
Rohožník 25.6.2016 15979 15979
Pezinok 25.5.2016 12274 12274
Považská Bystrica 24.5.2016 6066 6066
Považské Podhradie 26.5.2016 2198 3024
27.5.2016 826
Sološnica 27.5.2016 13297 13297
Holíč 27.5.2016 1153 1153
Slopná 27.5.2016 4265 4265
Nováky 27.5.2016 29498 29498
Dunajská Lužná 28.5.2016 6257 6257

 

Celkovo sa za týždeň počas trvania kampane naskákalo 164.655 skokov cez švihadlo pre zdravie a zapojili sme  2.174 účastníkov.