Rok 2015

V roku 2015 sa odštartovala kampaň skoky pre zdravie.

Za cieľ sme mali skákať cez švihadlo a spoločne zozbierať 10.000 skokov pre zdravie termíne od 21. septembra do 27. septembra 2015.

Kampaň prebiehala v rámci celoeurópskej kampani MOVE WEEK 2015 (Týždeň v pohybe) podporujúcej rozvoj športu a fyzických aktivít, ktorú organizovala ISCA – International sport and culture association (Medzinárodná organizácia športu a kultúry).

Do kampane sa zapojili MOVE agenti, ktorí zbierali skoky pre zdravie v:

Bratislava, Pezinok, Žilina, Banská Bystrica, Zvolen, Považská Bystrica, Považská Teplá, Považské Podhradie, Slopná, Štiavnik a Žilina-Hôrky.

Miesto

Dňa

Počet skokov

 

Bratislava

21.9.2015

7379

24459

22.9.2015

5780

24.9.2015

2450

25.9.2015

8850

Považské Podhradie

22.9.2015

1605

1605

Slopná

22.9.2015

1240

1240

Hôrky

24.9.2015

10072

10072

Štiavnik

21.9.2015

7244

11592

22.9.2015

675

23.9.2015

467

24.9.2015

3206

Považská Bystrica

23.9.2015

4821

8873

25.9.2015

4052

Pezinok

23.9.2015

2641

 5912

24.9.2015

2553

25.9.2015

718

Bratislava

21.9.2015

702

22337

Žilina

22.9.2015

4077

Považská Teplá

24.9.2015

5382

Považská Teplá

25.9.2015

1192

Banská Bystrica

27.9.2015

9449

Zvolen

27.9.2015

1535

 

Celkovo sa na území Slovenska zapojilo 1250 účastníkov a nazbierali sme 80.060 skokov pre zdravie.